Final Dare of 2020

Final Dare of 2020


شما دوست دارید در اوقات فراغت خود چه کاری انجام دهید؟

شما دوست دارید چه نوع بازی انجام دهید؟

شما دوست دارید چه کاری انجام بدهید؟

ماه تولد شما کدام است؟

شما دوست دارید کجا زندگی کنید؟

شما کدام رنگ را انتخاب می کنید؟

شما از کدامیک بیشتر استفاده می کنید؟

آیا شما به صدای قلب خود گوش می دهید یا مغزتان؟

کدامیک برای شما بیشتر اهمیت دارد؟

شما کدامیک را به عنوان هدیه انتخاب می کنید؟

ورزش مورد علاقه شما چیست؟

شما کدام نوع بازی را دوست دارید؟

شما همیشه شاد هستید یا عصبانی؟

شما دوست دارید در تعطیلات به کجا بروید؟

شما کدام نوع میوه رو دوست دارید؟

شما چه نوع آب و هوایی را دوست دارید؟

شما دوست دارید به تنهایی سفر کنید یا گروهی؟

شما دوست دارید چه چیزی را بخرید؟

آیا شما از سگ ها می ترسید؟

بستنی مورد علاقه شما کدام است؟

شما کدام نوع مهمانی را دوست دارید؟

شما دوست دارید به تنهایی سفر کنید یا گروهی؟

شما می خواهید کجا زندگی کنید؟

شما می خواهید با پول چه کاری انجام دهید؟

شما دوست دارید تا چطور زندگی کنید؟

آیا شما راز نگهدار هستید؟

شما پول را می خواهید یا شهرت را؟

شما بیشتر کدام را می نوشید؟

شما به چه نوع دوستی نیاز دارید؟

شما دوست دارید در اوقات فراغت خود چه کاری انجام دهید؟

شما دوست دارید چه کاری انجام بدهید؟

شما چطور صحبت می کنید؟

شما کدامیک را انتخاب می کنید؟

شما دوست دارید چه چیزی بخورید؟

شما کدام نوع آب و هوا را ترجیح می دهید؟

نوشیدنی مورد علاقه شما کدام است؟

شما دوست دارید چه غذایی بخورید؟

شما جوک را دوست دارید یا معما را؟

شما دوست دارید چگونه سفر کنید؟

شما ترجیح می دهید تا چطور ارتباط برقرار کنید؟

شما همیشه دیر می رسید یا زود؟

شما در زندگی روزمره خود دوست دارید چگونه مسافرت کنید؟

شما دوست دارید تا به کجا سفر کنید؟

شما دوست دارید تا یک فرد ثروتمند باشید یا یک فرد شاد؟

شما چه نوع آب و هوایی را دوست دارید؟

اگر خانه شما دچار حریق شد، کدام وسیله را با خود خواهید برد؟

شما کدام حیوان را دوست دارید؟

زمان مورد علاقه شما در طول یکسال کدام است؟

رنگ مورد علاقه شما کدام است؟

شما ترجیح می دهید در ردیف اول بنشینید یا ردیف آخر؟

دسر مورد علاقه شما چیست؟

شما دوست دارید چگونه سفر کنید؟

شما گوشی اندروید دارید یا آیفون؟

اگر شما در قرعه کشی برنده شوید، چه چیزی خواهید خرید؟