2021 Best Friend Tag Challenge

2021 Best Friend Tag Challenge


شما در زندگی روزمره خود دوست دارید چگونه مسافرت کنید؟

شما دوست دارید چگونه سفر کنید؟

شما کدام حیوان را دوست دارید؟

اگر شما در قرعه کشی برنده شوید، چه چیزی خواهید خرید؟

آیا شما از سگ ها می ترسید؟

شما کدام نوع میوه رو دوست دارید؟

شما کدام نوع بازی را دوست دارید؟

شما چه نوع آب و هوایی را دوست دارید؟

شما دوست دارید چه کاری انجام بدهید؟

شما دوست دارید چه چیزی بخورید؟

بستنی مورد علاقه شما کدام است؟

شما کدامیک را انتخاب می کنید؟

شما کدام نوع مهمانی را دوست دارید؟

شما دوست دارید به تنهایی سفر کنید یا گروهی؟

شما دوست دارید به تنهایی سفر کنید یا گروهی؟

شما کدامیک را به عنوان هدیه انتخاب می کنید؟

شما دوست دارید تا یک فرد ثروتمند باشید یا یک فرد شاد؟

شما دوست دارید چگونه سفر کنید؟

آیا شما راز نگهدار هستید؟

شما دوست دارید چه نوع بازی انجام دهید؟

شما جوک را دوست دارید یا معما را؟

شما همیشه شاد هستید یا عصبانی؟

آیا شما به صدای قلب خود گوش می دهید یا مغزتان؟

نوشیدنی مورد علاقه شما کدام است؟

ورزش مورد علاقه شما چیست؟

شما ترجیح می دهید در ردیف اول بنشینید یا ردیف آخر؟

شما دوست دارید در اوقات فراغت خود چه کاری انجام دهید؟

شما به چه نوع دوستی نیاز دارید؟

کدامیک برای شما بیشتر اهمیت دارد؟

شما از کدامیک بیشتر استفاده می کنید؟

شما بیشتر کدام را می نوشید؟

شما کدام نوع آب و هوا را ترجیح می دهید؟

شما دوست دارید در تعطیلات به کجا بروید؟

دسر مورد علاقه شما چیست؟

شما چطور صحبت می کنید؟

شما دوست دارید چه کاری انجام بدهید؟

اگر خانه شما دچار حریق شد، کدام وسیله را با خود خواهید برد؟

زمان مورد علاقه شما در طول یکسال کدام است؟

رنگ مورد علاقه شما کدام است؟

شما دوست دارید تا به کجا سفر کنید؟

شما چه نوع آب و هوایی را دوست دارید؟

شما همیشه دیر می رسید یا زود؟

شما ترجیح می دهید تا چطور ارتباط برقرار کنید؟

شما می خواهید با پول چه کاری انجام دهید؟

ماه تولد شما کدام است؟

شما دوست دارید چه چیزی را بخرید؟

شما دوست دارید چه غذایی بخورید؟

شما دوست دارید کجا زندگی کنید؟

شما کدام رنگ را انتخاب می کنید؟

شما پول را می خواهید یا شهرت را؟

شما می خواهید کجا زندگی کنید؟

شما دوست دارید تا چطور زندگی کنید؟

شما دوست دارید در اوقات فراغت خود چه کاری انجام دهید؟

شما گوشی اندروید دارید یا آیفون؟