2021 Best Friend Tag Challenge

شما دوست دارید چه کاری انجام بدهید؟

شما دوست دارید تا به کجا سفر کنید؟

شما دوست دارید در اوقات فراغت خود چه کاری انجام دهید؟

شما ترجیح می دهید در ردیف اول بنشینید یا ردیف آخر؟

رنگ مورد علاقه شما کدام است؟

شما دوست دارید چه غذایی بخورید؟

ماه تولد شما کدام است؟

شما دوست دارید چگونه سفر کنید؟

شما کدام حیوان را دوست دارید؟

شما همیشه دیر می رسید یا زود؟

شما کدامیک را انتخاب می کنید؟

شما دوست دارید تا چطور زندگی کنید؟

شما همیشه شاد هستید یا عصبانی؟

شما از کدامیک بیشتر استفاده می کنید؟

شما کدام رنگ را انتخاب می کنید؟

شما کدام نوع میوه رو دوست دارید؟

شما پول را می خواهید یا شهرت را؟

شما گوشی اندروید دارید یا آیفون؟

شما دوست دارید در تعطیلات به کجا بروید؟

شما در زندگی روزمره خود دوست دارید چگونه مسافرت کنید؟

شما دوست دارید چگونه سفر کنید؟

شما کدام نوع مهمانی را دوست دارید؟

شما دوست دارید کجا زندگی کنید؟

شما دوست دارید به تنهایی سفر کنید یا گروهی؟

شما کدام نوع آب و هوا را ترجیح می دهید؟

شما دوست دارید تا یک فرد ثروتمند باشید یا یک فرد شاد؟

شما چطور صحبت می کنید؟

ورزش مورد علاقه شما چیست؟

دسر مورد علاقه شما چیست؟

شما می خواهید با پول چه کاری انجام دهید؟

شما دوست دارید چه کاری انجام بدهید؟

شما دوست دارید چه نوع بازی انجام دهید؟

شما دوست دارید به تنهایی سفر کنید یا گروهی؟

شما ترجیح می دهید تا چطور ارتباط برقرار کنید؟

کدامیک برای شما بیشتر اهمیت دارد؟

اگر شما در قرعه کشی برنده شوید، چه چیزی خواهید خرید؟

شما جوک را دوست دارید یا معما را؟

زمان مورد علاقه شما در طول یکسال کدام است؟

شما به چه نوع دوستی نیاز دارید؟

اگر خانه شما دچار حریق شد، کدام وسیله را با خود خواهید برد؟

شما دوست دارید چه چیزی بخورید؟

نوشیدنی مورد علاقه شما کدام است؟

شما دوست دارید چه چیزی را بخرید؟

شما کدام نوع بازی را دوست دارید؟

شما دوست دارید در اوقات فراغت خود چه کاری انجام دهید؟

آیا شما از سگ ها می ترسید؟

بستنی مورد علاقه شما کدام است؟

شما چه نوع آب و هوایی را دوست دارید؟

شما کدامیک را به عنوان هدیه انتخاب می کنید؟

شما بیشتر کدام را می نوشید؟

آیا شما راز نگهدار هستید؟

آیا شما به صدای قلب خود گوش می دهید یا مغزتان؟

شما چه نوع آب و هوایی را دوست دارید؟

شما می خواهید کجا زندگی کنید؟