2021 Best Friend Tag Challenge


بستنی مورد علاقه شما کدام است؟

شما گوشی اندروید دارید یا آیفون؟

کدامیک برای شما بیشتر اهمیت دارد؟

شما پول را می خواهید یا شهرت را؟

شما کدام نوع میوه رو دوست دارید؟

شما کدام حیوان را دوست دارید؟

شما همیشه شاد هستید یا عصبانی؟

شما همیشه دیر می رسید یا زود؟

نوشیدنی مورد علاقه شما کدام است؟

شما دوست دارید چه چیزی بخورید؟

شما جوک را دوست دارید یا معما را؟

شما دوست دارید چه کاری انجام بدهید؟

شما می خواهید کجا زندگی کنید؟

شما چطور صحبت می کنید؟

آیا شما از سگ ها می ترسید؟

شما می خواهید با پول چه کاری انجام دهید؟

زمان مورد علاقه شما در طول یکسال کدام است؟

شما دوست دارید به تنهایی سفر کنید یا گروهی؟

شما دوست دارید چه کاری انجام بدهید؟

شما در زندگی روزمره خود دوست دارید چگونه مسافرت کنید؟

شما ترجیح می دهید در ردیف اول بنشینید یا ردیف آخر؟

شما دوست دارید چه غذایی بخورید؟

شما کدامیک را به عنوان هدیه انتخاب می کنید؟

ورزش مورد علاقه شما چیست؟

شما دوست دارید کجا زندگی کنید؟

شما چه نوع آب و هوایی را دوست دارید؟

آیا شما به صدای قلب خود گوش می دهید یا مغزتان؟

شما دوست دارید چگونه سفر کنید؟

شما از کدامیک بیشتر استفاده می کنید؟

دسر مورد علاقه شما چیست؟

شما دوست دارید به تنهایی سفر کنید یا گروهی؟

شما کدام نوع بازی را دوست دارید؟

شما دوست دارید در تعطیلات به کجا بروید؟

شما دوست دارید چگونه سفر کنید؟

شما دوست دارید در اوقات فراغت خود چه کاری انجام دهید؟

شما به چه نوع دوستی نیاز دارید؟

شما کدام نوع مهمانی را دوست دارید؟

اگر شما در قرعه کشی برنده شوید، چه چیزی خواهید خرید؟

شما بیشتر کدام را می نوشید؟

شما دوست دارید چه نوع بازی انجام دهید؟

رنگ مورد علاقه شما کدام است؟

شما کدامیک را انتخاب می کنید؟

شما دوست دارید تا به کجا سفر کنید؟

شما کدام رنگ را انتخاب می کنید؟

شما ترجیح می دهید تا چطور ارتباط برقرار کنید؟

شما دوست دارید تا یک فرد ثروتمند باشید یا یک فرد شاد؟

شما دوست دارید در اوقات فراغت خود چه کاری انجام دهید؟

ماه تولد شما کدام است؟

شما دوست دارید تا چطور زندگی کنید؟

شما چه نوع آب و هوایی را دوست دارید؟

آیا شما راز نگهدار هستید؟

شما کدام نوع آب و هوا را ترجیح می دهید؟

شما دوست دارید چه چیزی را بخرید؟

اگر خانه شما دچار حریق شد، کدام وسیله را با خود خواهید برد؟