Final Dare of 2020

Final Dare of 2020


شما کدام نوع مهمانی را دوست دارید؟

شما چه نوع آب و هوایی را دوست دارید؟

شما به چه نوع دوستی نیاز دارید؟

آیا شما به صدای قلب خود گوش می دهید یا مغزتان؟

شما چطور صحبت می کنید؟

شما دوست دارید به تنهایی سفر کنید یا گروهی؟

کدامیک برای شما بیشتر اهمیت دارد؟

شما دوست دارید تا یک فرد ثروتمند باشید یا یک فرد شاد؟

شما بیشتر کدام را می نوشید؟

شما می خواهید کجا زندگی کنید؟

شما دوست دارید در تعطیلات به کجا بروید؟

شما دوست دارید چه چیزی را بخرید؟

شما چه نوع آب و هوایی را دوست دارید؟

شما کدام حیوان را دوست دارید؟

زمان مورد علاقه شما در طول یکسال کدام است؟

شما کدامیک را انتخاب می کنید؟

شما کدامیک را به عنوان هدیه انتخاب می کنید؟

شما از کدامیک بیشتر استفاده می کنید؟

اگر خانه شما دچار حریق شد، کدام وسیله را با خود خواهید برد؟

شما دوست دارید چه کاری انجام بدهید؟

شما همیشه شاد هستید یا عصبانی؟

شما دوست دارید چگونه سفر کنید؟

شما دوست دارید چه چیزی بخورید؟

شما کدام نوع میوه رو دوست دارید؟

شما دوست دارید تا چطور زندگی کنید؟

شما کدام نوع آب و هوا را ترجیح می دهید؟

ورزش مورد علاقه شما چیست؟

شما پول را می خواهید یا شهرت را؟

شما دوست دارید تا به کجا سفر کنید؟

ماه تولد شما کدام است؟

شما کدام نوع بازی را دوست دارید؟

آیا شما راز نگهدار هستید؟

شما دوست دارید چه کاری انجام بدهید؟

بستنی مورد علاقه شما کدام است؟

اگر شما در قرعه کشی برنده شوید، چه چیزی خواهید خرید؟

شما دوست دارید چه نوع بازی انجام دهید؟

شما در زندگی روزمره خود دوست دارید چگونه مسافرت کنید؟

شما دوست دارید کجا زندگی کنید؟

شما دوست دارید در اوقات فراغت خود چه کاری انجام دهید؟

شما همیشه دیر می رسید یا زود؟

شما دوست دارید در اوقات فراغت خود چه کاری انجام دهید؟

رنگ مورد علاقه شما کدام است؟

شما دوست دارید چگونه سفر کنید؟

شما ترجیح می دهید در ردیف اول بنشینید یا ردیف آخر؟

شما ترجیح می دهید تا چطور ارتباط برقرار کنید؟

شما کدام رنگ را انتخاب می کنید؟

نوشیدنی مورد علاقه شما کدام است؟

شما می خواهید با پول چه کاری انجام دهید؟

دسر مورد علاقه شما چیست؟

شما دوست دارید به تنهایی سفر کنید یا گروهی؟

آیا شما از سگ ها می ترسید؟

شما دوست دارید چه غذایی بخورید؟

شما گوشی اندروید دارید یا آیفون؟

شما جوک را دوست دارید یا معما را؟