Siste Utfordring i 2020

Siste Utfordring i 2020


Hva velger du som gave?

Hvordan liker du å leve?

Foretrekker du Vitser eller Gåter?

Hva liker du å gjøre på fritiden?

Hva ville du foretrekke å gjøre?

Har du en Android eller iPhone?

Vil du helst være Rik eller Lykkelig?

Hva er viktigst for deg?

Hva er favorittdrikken din?

Foretrekker du å være på Første eller Siste plass?

Foretrekker du å reise i en Gruppe eller Alene?

Hva drikker du mest?

Hva liker du å gjøre på fritiden?

Hvilken farge velger du?

Hvis du vant ilotto, hva ville du kjøpt?

Vil du helst ha Penger eller Berømmelse?

Hva foretrekker du å spise?

Hvordan foretrekker du åreise i dagliglivet?

Er du mest Sen eller Tidlig?

Hva slags fest liker du?

Hva slags spill liker du?

Hva slags trening liker du?

Hva bruker du mest?

Hva er favorittdesserten din?

Hvor ville du foretrekke å reise?

Hva slags venn trenger du?

Hvor foretrekker du å bo?

Hva foretrekker du?

Er du mest Glad eller Sint?

Hører du mest på Hjertet eller Hjernen?

Hva liker du best å spille?

HVis huset ditt brenner, hva er den ene tingen du ville redde?

Hva er din favorittiskrem?

HVor villedu foretrekkeå reise på ferie?

Hva er favorittiden din på året?

Hva slags være foretrekker du?

Hva er favorittfargen din?

Hvor vil du helst bo?

Hvordan foretrekker du å reise?

Foretrekker du å reise i en Gruppe eller Alene?

Hva foretrekker du å gjøre med pengene dine?